QUICK LINKS

Shaikh e Tariqat
Chain of Transmission
Tafseer e Quran
English Articles
Kalam e Shaikh
Online Zikr
Contact Us

Our Other Sites

naqshbandiaowaisiah.org
Owaisiah
Zikr e Ilahi
Our Sheikh
Ghazwa tul Hind
Siqarah Education

Bians of Hazrat Ameer Muhammad Akram Awan :-

1970's and 1980's
  • 1976
  • 1978
  • 1980
  • 1984
  • 1985
  • 1986
  • 1987
  • 1988
  • 1989
1976
Title Date Listen Download
Untitled
5-7-1976
Untitled
6-7-1976
1978
Title Date Listen Download
mazhab insaniat ke zaroorat
29-9-78
1980
Title Date Listen Download
Nabi Ki Etbah key Darjaat
18-7-1980
1984
Title Date Listen Download
Untitled
bait ke lafzi mafhom-iqsam aor zrorat
17-8-84
1985
Title Date Listen Download
Waqia karbla
2-8-85
Sahabeat aor Qurbe Alahi
4-10-85
dunia mein zindghi guzarne ka rasta
8-10-85
Siddiq Aur Mujzoob ka mafhoom
1986
Title Date Listen Download
Insaan kay liye Ilm ki Azmat
2-86
taluq nabwi ke asrat
23-2-86
eiman ka haqeqe mafhoom
28-2-86
yakk zamana sohbatey ba aulia
29-4-86
jamiatey Risaatey muhhammadi
30-4-86
Nabi Saye Hmara Risht
30-5-86
hadaiyat braye salikeen
5-6-1986
zikr kaseer
23-6-86
ahkame islame ke khlawat
22-6-1986
Etqaf kye Msaeyel
30-6-86
drse quran uncumplete
30-6-1986
Bait ke iqsam aur ahmeyat
4-7-1986
Ebaadatey Elahia ka Ajar
17-7-86
Bait ka Sabot, iqsam, afadeat aur totnay ka anjam
22-7-1986
kashaf -o- murakbat
23-7-1986
Aasare Usman Ghane(R A)
29-7-1986
Ooraat ka muqaam Allah Rasool ke pass
1-8-1986
Fazaile Barkat
5-8-1986
Bian
5-8-1986
Ambia ke dawat par awam ka rade amal
19-9-86
Rsool say taeluk totnay ka sabab
23-9-86
Tark abadat ka natiga
25-9-1986
Islam Aur Husne Mashrat
25-9-1986
noorai nabowat ke barkat
14-11-86
Silsaley tassawwuff ki bunyad
14-11-1986
Taauluk Rasool ka Hasil
1-12-1986
Azmatey Sahaba
14-12-86
1987
Title Date Listen Download
walaiyat ke khasoseyat
13-3-1987
Mard Aur Khwaten Ke Masawe Haqoq
6-7-1987
bain
6-7-1987
Qowatey Qalb ka Asar
14-7-1987
Allah ki rehmat say Mehromi
21-11-1987
Allah ki taraf dawat dene ka tarika
6-12-1987
Zikrey Allah say rooh ki khurak ka ahtamam
6-12-1987
Aurton key haqoq
7-12-1987
Maut fanah ka nam hai
7-12-1987
1988
Title Date Listen Download
Insan aor marfatey Elahi
20-1-88
islami tasawwuf
2-2-1988
Qudrat bari ka tarika Izhar
3-2-88
momin kia ha
3-3-88
Untitled
qayam e aman aor nizam e islam
6-3-88
Untitled
7-3-88
Aurton ko zikr ki tulqeen
8-3-1988
Naki aur badi ka falsafah
8-3-88
Rooh kia hai
9-3-88
Ataat e Elahi say inkaar ki waja
10-3-88
Ataat e Muhammadi
11-3-88
Islah e Mashrah
15-3-88
Yahod key Ahtrazaat
3-88
Qurb e Elahi
1988
Ramzan ka Taqadus
22-4-88

waselay ka mafhoom

8-5-88
Talemaat aur kaifiat
9-5-88
Rasomaat se chutkara kaisay hasil kia jai
10-5-88
Barkate nabwi ke zarorat
1988
Lilatul qadar
11-5-88
Untitled
1988
laila tul qadder
11-5-1988
Yum e hashar Ambia aur Rasoloon ki jawab dehi
12-5-88
Barkatey Ramzan
13-5-1988
Rasomaat bidat ka nuqsan aor Ambia ki karamaat
13-5-88
tasawwuf salook ka hasil taluk mah Allah
27-5-88
Ebadaat Aur Zikrey Elahi
6-88
Sawal o Jawab
6-88
Kuntum Khaira Ummah Ukhrijatt Linnas
8-7-88
1989
Title Date Listen Download
Allah ke hazori aur khuda shanasi
8-11-1989
Sawal o Jawab